Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Wonen en leven

D66 wil de vastgelopen woningmarkt weer in beweging krijgen. Ook op Arnhemse schaal zijn hiervoor maatregelen mogelijk.

Arnhem kent een aantal karakteristieke wijken. De vele parken in, en de verscheidenheid aan natuur buiten de stad (de Hoge Veluwe, Gelderse Poort, Park Lingezegen) maken Arnhem uniek. Toch voelt ook Arnhem de crisis op de woningmarkt. De bouw in Schuytgraaf is vertraagd en er heerst leegstand in de kantorenmarkt. Arnhem heeft jarenlang flinke ambities gehad op het gebied van stedelijke vernieuwing. Anno 2041 moeten we constateren dat de markt nog maar beperkt de mogelijkheden biedt om gebieden te ontwikkelen. Arnhem moet daarom keuzes durven maken en prioriteiten durven stellen. Terecht is de ambitie in de zuidelijke binnenstad al flink teruggeschroefd en zijn de plannen van elkaar los geknipt.

Het verbinden van de binnenstad met de Rijn is (voorlopig) niet realistisch. Het ontwikkelen van het Paradijsgebied heeft prioriteit. Ten aanzien van de andere onderdelen van het oorspronkelijke Rijn- boogproject moet van onderdeel tot onderdeel bezien worden wat snel gerealiseerd kan worden. Totaalvisies mogen daarbij geen belemmering (meer) vormen voor het ontwikkelen van delen.

D66 wil wonen en leven in Arnhem aantrekkelijk houden. De karakteristieken trekken van de stad moeten behouden blijven en de woningmarkt weer vlotgetrokken.