Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Vrijheid en veiligheid

Bij D66 staat de vrijheid om te kunnen doen en laten wat je wilt hoog in het vaandel. Maar je kunt niet vrij zijn zonder veiligheid. Veiligheid is een randvoorwaarde voor vrijheid. D66 zet primair in op het voorkomen van onveiligheid. Maar overal waar preventie geen oplossing biedt, is handhaving noodzakelijk.

We willen voorkomen dat mensen in de criminaliteit terecht komen. Het is belangrijk om kansen te hebben op de arbeidsmarkt, schulden te voorkomen en discriminatie tegen te gaan. Effectieve preventie vraagt om goede samenwerking tussen gemeentelijke diensten, politie, scholen, zorg- en welzijnsinstellingen en private initiatieven.

Vrijheid en veiligheid