Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Opgroeien en leren

Goed onderwijs is de basis voor een samenleving waarin iedereen de kans krijgt het beste uit zichzelf te halen. Alle Arnhemmers moeten de mogelijkheid hebben zich te ontplooien. Het stimuleren van een ‘leven lang leren’, door een breed onderwijsaanbod, blijft topprioriteit. Ook in een tijd van bezuinigingen, wil D66 hier méér geld aan uitgeven.

Door onderwijs kunnen mensen het beste uit zichzelf halen. Het draagt bij aan kennis, maar zorgt ook voor zelfbewuste en zelfredzame burgers. Ieder mens heeft verschillende talenten en capaciteiten. D66 wil startverschillen minimaliseren en talentontwikkeling optimaliseren.

Goed onderwijs is de basis voor een samenleving waarin iedereen de kans krijgt het beste uit zichzelf te halen