Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Groener en duurzamer

D66 wil Arnhem groener en duurzamer maken. De gemeente kan de oorzaken van klimaatverandering niet wegnemen, maar dat betekent niet dat er in Arnhem geen nuttige initiatieven ontplooid kunnen worden. D66 ziet de transitie van de fossiele energievoorziening naar nieuwe vormen van energie als een grote kans voor de lokale economie door het verder uitbouwen van ‘energiestad’ Arnhem.

Arnhem is in 2009 uitgeroepen tot de groenste stad van Nederland en Europa. Dit predicaat wil D66 behouden, want groen is van essentieel belang voor het welzijn van de mensen. ‘Groen’ heeft bovendien ook een belangrijke economische waarde.

We streven naar een integrale, duurzame benadering van economie, ruimtelijke ordening, milieu en verkeer en vervoer. Deze benadering biedt kansen om de uitstoot van CO2 en fijnstof te verminderen, de opwarming in de stad te beheersen en de biodiversiteit te vergroten. De drie speerpunten voor een duurzamere leefomgeving zijn het bevorderen van woningisolatie, het inzetten op zonne-energie en een betere afvalscheiding.

D66 wil Arnhem groener en duurzamer maken.