Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Duurzaam bereikbaar

Arnhem is door zijn ligging een knooppunt van rails, rivieren en snelwegen. Dit is een groot voordeel voor zij die in Arnhem wonen en elders werken, of juist naar Arnhem komen voor werk of recreatie. Goede verbindingen dragen bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat. De goede bereikbaarheid van werklocaties op de fiets, met het openbaar vervoer en met de auto is van groot belang.

Door groei van de stad en vanwege luchtvervuiling en klimaatverandering, zullen scherpe keuzes gemaakt moeten worden om de stad duurzaam bereikbaar te houden. D66 gaat deze niet uit de weg, want alleen dan blijft Arnhem bereikbaar, leefbaar, mooi en schoon.

Voor een schone en bereikbare stad zet D66 in de eerste plaats in op: lopen, fietsen en openbaar vervoer. Auto’s moeten binnen de stad alleen worden gebruikt als ze echt nodig zijn. Ze veroorzaken meestal veel uitstoot en vragen veel ruimte op de weg en op parkeerplaatsen. Verschillende vormen van vervoer kunnen conflicteren. Waar onveilige verkeerssituaties ontstaan, moeten die in samenspraak met omwonenden en gebruikers worden opgelost.

Duurzaam bereikbaar