Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Diversiteit en participatie

Tolerantie is helaas niet altijd vanzelfsprekend, ook niet in Arnhem. De verhoudingen in Nederland zijn de afgelopen jaren in toenemende mate onder druk komen te staan. D66 verafschuwt discriminatie, of dat het nou is op grond van geloof, huidskleur of seksuele geaardheid. Daar moeten we elke dag tegen knokken. D66 doet dat.

Vrijheid is een kernwaarde van D66. Zelfbeschikking staat hierin centraal: het recht op eigen vrije keuze en zelfstandigheid, de mogelijkheid voor iedereen om volledig zichzelf te kunnen zijn in de maatschappij. De vrijheid van de één kan slechts beperkt worden als die de vrijheid van de ander aantast.

D66 verafschuwt discriminatie, of dat het nou is op grond van geloof, huidskleur of seksuele geaardheid