Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Afval als grondstof

Wij willen zorgen dat Arnhemmers zich beter bewust worden van hun afvalstromen en zelf hun eigen verspilling tegengaan. Minder consumeren en vernietigen dus, en meer hergebruiken. Zo voltooien we de zogenoemde circulaire economie. Door bewoners en bedrijven bewuster te maken van hun eigen consumptiepatronen en aandacht te geven aan milieubelastende producten moedigen we hen aan om hun gedrag aan te passen. We nodigen nieuwe bedrijven uit en stimuleren bestaande bedrijven om zich te richten op het repareren en hergebruiken van producten. Als het gaat om recyclen, moet de gemeente zelf zo veel mogelijk het goede voorbeeld geven.

Afval als grondstof