Steun ons en help Nederland vooruit

Politiek volgens D66

De vijf richtingwijzers van D66

Samen leven: kansen voor iedereen

D66 vindt een stevig sociaal vangnet erg belangrijk. We willen graag dat mensen uit het dal weer de weg omhoog weten te vinden door middel van een goede ladder.

Goed onderwijs voor iedere Arnhemmer

Goed onderwijs zorgt ervoor dat iedereen de kans krijgt het beste uit zichzelf te halen. Het draagt bij aan kennis, maar zorgt ook voor zelfbewuste en zelfredzame burgers. Ieder mens heeft verschillende talenten en capaciteiten. D66 wil startverschillen minimaliseren en talentontwikkeling optimaliseren. Met een ambitieuze onderwijsagenda zorgen we daarvoor.

Zorgen voor elkaar

D66 wil vooral kijken naar wat mensen wel kunnen en niet naar wat mensen niet kunnen. Zorg moet de eigen kracht van mensen ondersteunen of aanvullen, niet vervangen of wegnemen. Soms moeten mensen elkaar helpen. We zorgen voor elkaar. D66 wil dat de gemeente Arnhemmers uitnodigt tot een gezond en actief leven.

Sport en bewegen

Arnhem is een sportieve stad. D66 wil de lat nog hoger leggen. Sport en bewegen zijn nodig voor een gezonde en vitale bevolking. Door te sporten en bewegen werken we aan een gezonde leefstijl en komen we meer in contact met anderen.

Vrijheid en veiligheid

Bij D66 staat de vrijheid om te kunnen doen en laten wat je wilt hoog in het vaandel. Maar je kunt niet vrij zijn zonder veiligheid. Veiligheid is een randvoorwaarde voor vrijheid. D66 zet primair in op het voorkomen van onveiligheid. Maar overal waar preventie geen oplossing biedt, is handhaving noodzakelijk.

Werkgelegenheid

D66 wil Arnhem zo aantrekkelijk mogelijk maken voor bestaande en nieuwe ondernemers. Door ruimte te geven aan ondernemerschap kunnen we meer Arnhemmers aan het werk helpen en houden. D66 wil een 'ja, tenzij'-aanpak: meer ruimte door minder regels. Arnhem moet de meest MKB-vriendelijke gemeente van Gelderland worden.

Culturele hoofdstad van het oosten

Kunst en cultuur spreken tot de verbeelding, prikkelen mensen om kritisch na te denken en versterken de identiteit van een samenleving. De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de culturele infrastructuur: Musis Sacrum, Theater aan de Rijn, Focus Filmtheater en Museum Arnhem. D66 wil hier mee doorgaan. D66 maakt een vuist voor een sterk kunst- en cultuurbeleid, dat iedereen toegang geeft tot verschillende vormen van kunst en cultuur en daarmee bijdraagt aan een open samenleving met gelijke kansen.

Toerisme

Arnhem heeft met haar geweldige ligging tussen rivierengebied en Veluwe, haar bewogen geschiedenis en grote toeristische trekkers zoals Burgers’ Zoo en het Nederlands Openluchtmuseum een enorm toeristisch potentieel. Dit moeten we veel beter benutten: door aanbod met elkaar te verbinden en bezoekers beter te informeren. Van Gelredome, via Meinerswijk, de binnenstad, Arnhem Centraal en Park Sonsbeek tot aan het oorlogserfgoed rondom vliegveld Deelen moeten toeristische trekpleisters aaneengeschakeld worden.

Energiebesparing en duurzame energie

Klimaatverandering is een enorme uitdaging, die we niet in Arnhem kunnen oplossen. We kunnen echter wel onze bijdrage leveren, zodat ook toekomstige generaties in vrijheid en gezondheid in deze stad kunnen leven. We moeten minder energie gaan gebruiken en die energie die we gebruiken duurzaam opwekken. De Nederlandse overheid wil dat in 2050 alle energie uit duurzame bronnen komt. Dat is tot nu toe ook de ambitie van de gemeente Arnhem. D66 verhoogt deze ambitie en wil dat Arnhem al in 2035 energieneutraal is.

Schone lucht

Schone lucht is van levensbelang voor de inwoners van onze stad. De luchtkwaliteit laat echter in grote delen van Arnhem te wensen over: we voldoen op sommige plekken niet aan de Europese normen en in grote delen van de stad de lucht volgens de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ongezond.

Duurzaam bereikbaar

Arnhem is door zijn ligging een knooppunt van rails, rivieren en snelwegen. Dit is een groot voordeel voor zij die in Arnhem wonen en elders werken, of juist naar Arnhem komen voor werk of recreatie. Goede verbindingen dragen bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat. De goede bereikbaarheid van werklocaties op de fiets, met het openbaar vervoer en met de auto is van groot belang.

Wonen in de stad van de toekomst

Arnhem is een aantrekkelijke groene stad, gelegen tussen het rivierengebied en de Veluwe, met goede voorzieningen en een goede bereikbaarheid. De vooroorlogse wijken zijn zeer in trek, dicht bij het centrum en de parken gelegen. Hierdoor heeft Arnhem een hoge notering als aantrekkelijke woonstad.

Een groene stad

Arnhem heeft een uniek groen karakter. De stad ligt op de overgang tussen Veluwe en rivierengebied en kent prachtige parken en groene initiatieven. Groen in de stad draagt op een positieve manier bij aan onder andere gezondheid, luchtkwaliteit, klimaat, biodiversiteit, voedselvoorziening, sociale cohesie en economie.

Afval als grondstof

Wij willen zorgen dat Arnhemmers zich beter bewust worden van hun afvalstromen en zelf hun eigen verspilling tegengaan. Minder consumeren en vernietigen dus, en meer hergebruiken. Zo voltooien we de zogenoemde circulaire economie. Door bewoners en bedrijven bewuster te maken van hun eigen consumptiepatronen en aandacht te geven aan milieubelastende producten moedigen we hen aan om hun gedrag aan te passen. We nodigen nieuwe bedrijven uit en stimuleren bestaande bedrijven om zich te richten op het repareren en hergebruiken van producten. Als het gaat om recyclen, moet de gemeente zelf zo veel mogelijk het goede voorbeeld geven.