Steun ons en help Nederland vooruit

Zorg en welzijn: D66 wil …

 • Maatwerk en zorg dichtbij huis.
 • Wijken en organisaties met elkaar verbinden om kennis en ervaring uit te wisselen.
 • Een stedelijke sociale kaart, een overzicht van alle zorgaanbieders met daarin aandacht voor succesvolle praktijkvoorbeelden.
 • Dat sociale makelaars formele en informele zorg met elkaar verbinden.
 • Onderzoeken hoe de samenwerking tussen huisarts en wijkteam beter kan.
 • De samenwerking tussen de gemeente en zorgverzekeraars versterken, vooral op het gebied van preventie.
 • Inzetten op innovatie en vernieuwing in het sociale domein.
 • Ondersteuning van en waardering voor vrijwilligers en mantelzorgers.
 • Mantelzorgers bijtijds informeren over mantelzorgondersteuning en betaalbare respijtzorg.
 • De subsidieregeling Burgerkracht Sociaal Domein, waarmee initiatieven (mede-)gefinancierd kunnen worden, beter onder de aandacht brengen.
 • Extra aandacht voor de overgang en overdracht van jeugdzorg naar volwassenzorg.
 • Eenzaamheid tegengaan.
 • De zelfredzaamheid van ouderen versterken.
 • Inzetten op zo lang mogelijk thuis blijven wonen met goede zorg.
 • Ouderen ondersteuning bieden bij digitalisering.
 • PGB-budgetten beter onder de aandacht brengen.

Laatst gewijzigd op 19 augustus 2020