Steun ons en help Nederland vooruit

Gemengde wijken

Arnhem voelt momenteel de malaise op de woningmarkt. Starters hebben moeite betaalbare woonruimte te vinden. Doorstroom van (sociale) huur naar koop stokt. Huizenprijzen dalen en mensen maken zich zorgen of ze hun huis nog wel kunnen verkopen. Veel factoren voor het lostrekken van de woningmarkt liggen buiten het beleidsterrein van de gemeente; hypotheekrenteaftrek, arbeidsmarkt, leningen. De lange termijnbehoefte aan woningen is in Arnhem echter nog altijd groot. De gemeente zal er zich de komende jaren op moeten richten zoveel mogelijk van de geplande woningen en wijkontwikkeling gedaan te krijgen. D66 streeft naar gemengde wijken waarbij het aantal sociale huurwoningen wordt beperkt en er meer ruimte komt voor andere groepen. Daarnaast wil D66 meer zeggenschap over de leefomgeving en openbare ruimte naar de wijkplatforms overhevelen. D66 wil de markt voor huurwoningen op gang brengen. Er zijn met name onvoldoende vrije sector huurwoningen voor middeninkomens. Om beweging in de huurmarkt te realiseren wil D66 doorstroom bevorderen en obstakels die dat tegenhouden wegnemen. Naast de verantwoordelijkheid voor sociale huurwoningen vindt D66 dat corporaties ook een taak hebben om voldoende modale huurwoningen aan te bieden. Corporaties hebben via maatschappelijke investeringen in wijken ook een belangrijke rol in de stedelijke vernieuwing.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018