Steun ons en help Nederland vooruit

Wonen voor iedereen

De Arnhemse woningmarkt is weer volop in beweging. D66 wil fors inzetten op het bouwen van een grote diversiteit aan duurzame koopwoningen en vrije sector huurwoningen. Daarnaast hebben we aandacht voor verduurzaming en herbestemming van bestaande gebouwen. Door ruimte te maken voor vernieuwende woonvormen zoals bijvoorbeeld (collectief) particulier opdrachtgeverschap, tiny houses en woonverenigingen zorgen we dat er in onze stad voor iedereen een passende woning is.

Tijdens de woningmarktcrisis zijn woningbouwcorporaties nog enigszins in staat geweest om te blijven bouwen voor uitbreiding en vervanging. De nieuwbouw van koopwoningen is sterk achtergebleven. D66 wil meer mogelijkheden voor inbreiding met koopwoningen in met name het middensegment en in beperkte mate in het hogere segment. Scheefhuurders moeten de kans krijgen om door te stromen en diversiteit in het woningaanbod moet worden vergroot. Om ook in de sociale huursector vernieuwing en passend aanbod (zoals kleinere en levensloopbestendige woningen) mogelijk te maken, stellen we corporaties in de gelegenheid woningen af te stoten aan woonverenigingen in de vrije sector.

Laatst gewijzigd op 19 augustus 2020