Steun ons en help Nederland vooruit

Wonen: D66 wil …

 • Een grote diversiteit aan woningen in de stad mogelijk maken: tiny houses, zelfbouw, bijzondere woonvormen, etc.
 • Woonverenigingen in de vrije huursector faciliteren.
 • Een objectief welstandsbeleid, waarbij gewerkt wordt met meetbare criteria die wijkspecifiek, samen met bewoners worden opgesteld.
 • Inwoners ondersteunen bij het maken van goed passende plannen voor nieuwbouw, uitbreiding en renovatie, door middel van ‘kookboeken’ naar Apeldoorns voorbeeld.
 • In stedenbouwkundige plannen al rekening houden met de mogelijkheden van zonnepanelen en andere duurzaamheidsaspecten.
 • Een betere handhaving op het gebied van monumenten en beschermde stadsgezichten.
 • Verduurzaming van monumentale gebouwen mogelijk maken.
 • Een levendige binnenstad door aantal bewoners te vergroten naar ten minste 15.000.
 • Transformaties van kantoren in Arnhem Zuid naar stedelijke woonvormen mogelijk maken, o.a. door in te zetten op een goede OV-bereikbaarheid.
 • AKU-fontein behouden op huidige plek, opknappen en geschikt maken voor gebruik als ijsbaan in de winter.
 • De levendigheid van alle wijken stimuleren, door meer ruimte te bieden voor ontmoeting en kleinschalig werken.
 • De Prinsenhof in het verlengde van Het Paradijs tot aantrekkelijke stedelijke woonbuurt herontwikkelen.
 • Stimuleren van een gevarieerde ontwikkeling van het Coberco-terrein en het Nieuwe Kadekwartier, met ook ruimte voor zelfbouw.
 • Nieuwe aantrekkelijke groene en blauwe woonmilieus creëren, ook in Arnhem Zuid.
 • De invloed van bewoners op de eigen leefomgeving vergroten.

Laatst gewijzigd op 19 augustus 2020