Steun ons en help Nederland vooruit

Wijkeconomie

Buurtwinkels en kleinschalige vormen van bedrijvigheid verbeteren de leefbaarheid en sociale veiligheid in de wijken. Een sterke wijkeconomie stimuleert de sociale cohesie. Bovendien biedt het ouderen en minder mobielen de mogelijkheid om langer in hun wijk te blijven wonen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018