Steun ons en help Nederland vooruit

Wijkaanpak

De laatste jaren zijn met de decentralisaties veel taken naar de gemeente gegaan. Arnhemmers kunnen nu met hulpvragen rondom ondersteuning, zorg en gezin terecht bij een van de acht wijkteams. De Arnhemse wijkteams blijven voor ons de belangrijkste toegang voor vragen van Arnhemmers en het aanbieden van gerichte ondersteuning. D66 wil dat de wijkteams bekender en beter aanspreekbaar worden. Cruciaal zijn het vroeg signaleren van hulpvragen, het actief benaderen van bewoners die minder actief hulp zoeken en het bouwen van netwerken. D66 wil investeren in de wijkteams en professionals de ruimte geven om hun werk te doen. We denken vanuit bewoners en niet vanuit beleid.

Wanneer mensen behoefte hebben aan hulp, mogen taalbarrières en cultuurverschillen geen belemmering vormen. D66 wil dat professionals in de buurtteams, ondersteuning en (thuis)zorg aansluiten bij het dagelijks leven van bewoners.

Laatst gewijzigd op 19 augustus 2020