Steun ons en help Nederland vooruit

Werkzoekenden

D66 wil de (jeugd)werkloosheid terugdringen. Het liefst door het vinden van een baan die aansluit bij dat wat iemand kan en wil. Om iedereen kansen te bieden is volgens D66 een goede samenwerking tussen het UWV, het bedrijfsleven, de uitzendbureaus en de gemeente belangrijk. Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt moet er maatwerk worden geboden.

Jongeren met een migratie-achtergrond vinden moeilijker dan andere Arnhemmers een (vaste) baan, ook als zij in Nederland zijn opgegroeid, de Nederlandse taal goed beheersen en goed zijn opgeleid. De relatieve onbekendheid van deze groep kansrijke Arnhemmers op de arbeidsmarkt, maakt hen onbemind. D66 maakt zich sterk voor diversiteit. De gemeente moet samen met maatschappelijke organisaties een actieve rol spelen in het onder de aandacht brengen van de kwaliteiten van Arnhemmers met een migratie-achtergrond en het tegengaan van al dan niet bewuste discriminatie op de arbeidsmarkt.

Laatst gewijzigd op 27 februari 2019