Steun ons en help Nederland vooruit

Werk mogelijk maken

Een baan is meer dan een manier om geld te verdienen. Het geeft mensen de kans om andere mensen te ontmoeten en biedt een eigen plek in de samenleving. Mensen met een bijstandsuitkering en gedeeltelijk arbeidsongeschikten vinden vaak moeilijk werk. Met de Participatiewet krijgt de gemeente meer mogelijk- heden – maar minder geld – om deze mensen te hel- pen weer mee te doen in de samenleving.

Voor wie door leeftijd, gebrekkige opleiding of andere reden een langdurige afstand tot de arbeidsmarkt dreigt, dient de gemeente een stap extra te zetten. D66 gelooft wat dat betreft het meest in (vak)gerichte (om)scholing.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018