Steun ons en help Nederland vooruit

Vrijwilligerswerk en mantelzorg

Zonder de inzet van vele vrijwilligers komt de Arnhemse samenleving knarsend tot stilstand. Ze leveren een krachtige bijdrage aan de leefbaarheid, zorg en welzijn in de maatschappij en zorgen voor een levendige en actieve stad. Bijna 15 procent van de Arnhemmers geeft wel eens mantelzorg. Mensen zorgen graag voor elkaar, maar mantelzorg kan ook zwaar zijn. We vinden het van belang dat de gemeente mantelzorgers koestert en beter ondersteunt. We willen extra aandacht voor minderjarigen die mantelzorg verlenen. De samenwerking tussen professionals en mantelzorgers moet beter op elkaar aansluiten. Voor mantelzorgers die het lastig vinden hun weg in zorg en ondersteuning te vinden willen we informatie en advies op maat. Zichtbare waardering en promotie van vrijwilligerswerk zijn belangrijk.

Respijtzorg is vervangende zorg door een professional of vrijwilliger, waardoor de mantelzorger wat ruimte heeft en de mantelzorg beter vol te houden is. We willen inzetten op vernieuwing van respijtzorg en meer respijtzorg door vrijwilligers.

Laatst gewijzigd op 19 augustus 2020