Steun ons en help Nederland vooruit

Vrijheid en veiligheid: D66 wil…

 • Dat ondermijnende criminaliteit met voorrang wordt aangepakt.
 • Inspraak van de gemeente over de inzet op lokale prioriteiten door de politie.
 • Een ruimere inzet van BOA’s als handhavers van de openbare orde.
 • Dat als er overtredingen worden vastgesteld er ook daadwerkelijk wordt gehandhaafd.
 • Deelnemen aan een landelijke pilot met gereguleerde wietteelt, liefst in regionaal verband, gekoppeld aan kwaliteitscontrole en bestrijding van illegale kweek.
 • Een onderzoek naar het moderniseren van het cameratoezicht waarbij de voor- en nadelen van het realtime waarschuwen worden meegenomen.
 • Goede straatverlichting op onveilige plaatsen zoals op de (aanloop naar) bruggen tussen Zuid en Noord.
 • De tippelzone (zorgzone) handhaven, totdat er een goed alternatief is
 • Alle panden waarin gedwongen prostitutie plaatsvindt, sluiten en waar mogelijk deze panden – al dan niet gebruik makend van het gemeentelijk voorkeursrecht- onttrekken aan het criminele circuit.
 • Dat er een goed vindbaar meldpunt radicalisering wordt ingesteld.
 • De brandveiligheid van woningen in Arnhem vergroten door gerichte voorlichtingscampagnes.

Laatst gewijzigd op 19 augustus 2020