Steun ons en help Nederland vooruit

Veilig op en naar school

Kinderen moeten op school veilig zijn. Pesten, verkeersonveiligheid, loverboys bij schoolpleinen, roken en drugs horen daar niet thuis. D66 wil maatregelen om de veiligheid te verbeteren. We vinden het belangrijk dat jongeren goed worden voorgelicht. Op scholen moet het gesprek kunnen worden aangegaan over alcohol en drugs, gezondheid, seksualiteit, respect voor verschillen en risicovol gedrag. De gemeente dient scholen hierbij te ondersteunen, want het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Een goed gebouw is een voorwaarde voor goed onderwijs. We willen dat schoolgebouwen duurzaam zijn, met een prettig en gezond binnenklimaat. Ook voor het bewegingsonderwijs moeten er faciliteiten zijn van goede kwaliteit.

Laatst gewijzigd op 27 februari 2019