Steun ons en help Nederland vooruit

Transparant en toegankelijk bestuur: D66 wil …

 • dat inwoners goed worden gei╠łnformeerd over ingrijpende veranderingen in hun leefomgeving. De gemeente moet naar haar inwoners luisteren en ze serieus nemen.
 • actief communiceren met alle betrokken inwoners, bijvoorbeeld via burgerpeilingen.
 • integriteit van bestuur en ambtenaren hoog op de agenda houden.
 • de controle van de samenwerking tussen Arnhem en Nijmegen door de gemeenteraad ver- sterken, door het afschaffen van de stadsregio- raad.
 • bij voldoende handtekeningen automatisch een referendum, met een lager of geen opkomstpercentage.
 • wijkplatforms zeggenschap geven over het gemeentelijk onderhoudsbudget voor hun wijk.
 • burgerinitiatieven met een breed draagvlak onder de bevolking steunen.
 • meer vertrouwen in inwoners en ondernemers en minder bureaucratie en regeldruk.
 • de gemeentebalie waar mogelijk vervangen door dienstverlening via internet.
 • een wethouder die verantwoordelijk wordt voor de bescherming van de privacy.
 • geen uitbreiding van het cameratoezicht en geen inzet van drones.
 • geen onbeperkte opslag van kentekens.
 • het meldpunt van de gemeente zichtbaar maken in de stad.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018