Steun ons en help Nederland vooruit

Toezicht en handhaving

De politie heeft een veelomvattende taak en hoort te weten wat er speelt in de Arnhemse wijken. De wijkagent speelt hierin een cruciale rol. D66 wil dat wijkagenten samen met de wijkteams optrekken in het geven van voorlichting en het op laagdrempelige wijze aanspreekbaar zijn in de eigen buurt. Ook bij het tegengaan van huiselijk geweld is deze samenwerking belangrijk.

Naast politie zijn er in Arnhem steeds meer Bijzondere Opsporingsambtenaren (BOA’ s). Deze ordehandhavers werken voor de gemeente. Zij houden toezicht in wijken en buurten en moeten handhaven. Zij zijn ook voor veel bewoners een aanspreek- en informatiepunt. BOA’s spelen een belangrijke rol in de openbare orde van Arnhem.

D66 is alleen voorstander van cameratoezicht en preventief fouilleren als dat een redelijk veiligheidsdoel dient. Alleen een gevoel van veiligheid is niet genoeg.

De onderwereld is steeds meer actief in de bovenwereld (zoals door aankoop en exploitatie vastgoed, exploitatie van winkels en horeca). Hierdoor krijgen criminelen steeds meer invloed op de samenleving. Dit moet met kracht bestreden worden.

Laatst gewijzigd op 19 augustus 2020