Steun ons en help Nederland vooruit

Toerisme: D66 wil …

 • Alle belangrijke entrees van de binnenstad aantrekkelijk inrichten, zoals bijvoorbeeld door het vergroenen van het Roermondsplein.
 • Een fonds voor het herstellen van de historische kenmerken van oude gevels in de binnenstad.
 • De verblijfskwaliteit in de binnenstad verbeteren door groen en water, bijvoorbeeld middels het realiseren van het noordelijke deel van de Jansbeek en het aantrekkelijk inrichten van het Gele Rijdersplein.
 • Park Sonsbeek en de binnenstad verbinden middels een aantrekkelijk groene route voor voetgangers en fietsers.
 • De Bridge to Liberation Experience als eigentijdse vorm van herdenken behouden en beter (inter)nationaal onder de aandacht brengen.
 • De samenwerking met de overige Airborne-gemeentes intensiveren.
 • Het unieke oorlogserfgoed rondom Deelen, zoals bunker Diogenes, beter benutten.
 • De Eusebiuskerk in 2019 volledig uit de steigers.
 • Rondom de 75ste herdenking van de Slag om Arnhem in 2019 een bijzonder, internationaal programma bieden aan de bezoekers van de stad.
 • Een hoogwaardige toeristische verbinding tussen Gelredome, Meinerswijk, Arnhem Centraal, Burgers’ Zoo en het Nederlands Openluchtmuseum en Nationaal Park De Hoge Veluwe, bijvoorbeeld middels historische tram, trolley of kabelbaan.
 • De samenwerking met Nationaal Park De Hoge Veluwe en het Kröller Müller Museum verbeteren.
 • Intensieve samenwerking binnen de provincie Gelderland en tussen Arnhem en Nijmegen, om samen het toeristische potentieel van de regio optimaal te vergroten en benutten.
 • Alle parken en landgoederen beter onder de aandacht van bezoekers brengen: naast Sonsbeek en Mariëndaal bijvoorbeeld ook Lingezegen en Meinerswijk.

Laatst gewijzigd op 19 augustus 2020