Steun ons en help Nederland vooruit

Toekomstgericht bezuinigen

Verdere bezuinigingen op de uitgaven van de gemeente zijn onvermijdelijk. Dit maakt kiezen nood- zakelijk. D66 zal zich bij deze keuzes laten leiden door haar vernieuwingsagenda, waarbij D66 onder- wijs, economie, cultuur en duurzaamheid ontziet. Aan onderwijs wil D66 zelfs méér geld uitgeven. Dat betekent natuurlijk niet dat er op deze terreinen helemaal niet bespaard kan worden. Waar het efficiënter kan, doen we dat.

Op alle andere beleidsterreinen zijn wat D66 betreft bezuinigingen aanvaardbaar. Er zal vaker een beroep worden gedaan op de creativiteit en het eigen initiatief van de inwoners. Iedereen zal wat van de bezuinigingen merken. Uiteraard worden de meest kwets- bare mensen niet aan hun lot over gelaten. Voor wie het echt nodig heeft, biedt D66 een stevig vangnet.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018