Steun ons en help Nederland vooruit

Stadsblokken en Meinerswijk

Een overweldigende meerderheid heeft bij het referendum vóór het gemeentelijke Uitwerkingskader Stadsblokken-Meinerswijk gekozen. Het prachtige natuurgebied wordt fors uitgebreid, toegankelijk voor inwoners en bezoekers met fiets- en wandelroutes en veel ruimte voor cultuur en recreatie. De versteende plekken in het gebied, zoals het bedrijventerrein en havengebied, worden aangepakt en in beperkte mate goed ingepaste bebouwing voor wonen is daar toegestaan. D66 blijft nauwlettend volgen of de invulling in lijn met de vastgestelde kaders en in samenspraak met de inwoners van Arnhem wordt uitgewerkt.

De gemeente krijgt bijna 150 ha natuurgebied in eigendom na vaststelling van het bestemmingsplan voor Stadsblokken en Meinerseiland. Het totale natuurgebied dat dan ontstaat moet opengesteld zijn voor bezoekers te voet of per fiets met entrees die het een identiteit geven en een goede verbinding met de aangrenzende wijken.

Laatst gewijzigd op 19 augustus 2020