Steun ons en help Nederland vooruit

Sport: D66 wil …

  • een uitdagende openbare ruimte met hardloop- paden (en routes), fitnesstoestellen in parken en drinkwaterfonteinen.
  • veilig vaarwater voor de roei-, kano- en zeilverenigingen binnen de gemeentegrenzen, alsmede langlopende garanties voor de ligplaatsen van deze accommodaties, rekening houdend met de ontwikkelingen langs de Rijn en in de Nieuwe Haven.
  • verzelfstandiging van het Arnhemse Sportbedrijf.
  • geen gemeentelijk geld naar Vitesse, tenzij er een maatschappelijke prestatie tegenover staat.
  • een sportbeleid gericht op een gezonde leefstijl, participatie en integratie.
  • laagdrempelige sportaccommodaties per wijk en sportparken, sporthallen en zwembaden verspreid over de stad.
  • dat Arnhem structureel vaker als gastheer voor (top)sportevenementen optreedt. Papendal en Valkenhuizen vormen een ideale uitvalbasis voor sportevenementen.
  • blijvend investeren in een goede relatie tussen Sportcentrum Papendal en de stad.
  • dat iedere Arnhemmer, met of zonder beperkingen, in de gelegenheid wordt gesteld om te kunnen sporten.
  • dat verenigingen op blijvende steun van het Sportbedrijf Arnhem kunnen rekenen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018