Steun ons en help Nederland vooruit

Ruimtelijke ontwikkeling

D66 streeft naar een leefomgeving waarin ruimte gelaten wordt voor ondernemerschap en eigen initiatief. Nieuwe bestemmingsplannen leggen alleen de strikt noodzakelijke kaders en randvoorwaarden vast. We streven naar een goede afweging van belangen, maar laten tegelijkertijd zo veel mogelijk ruimte voor toekomstige, nog niet te voorziene ontwikkelingen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018