Steun ons en help Nederland vooruit

Ruimtelijke ontwikkeling

Voor de ruimtelijke ontwikkeling van de stad gaan we uit van de menselijke maat. De stad van de toekomst is een diverse stad. Er is meer ruimte voor wonen in de binnenstad én voor kleinschalig werken in woonwijken. Ruimte voor ontmoeting is in alle wijken van belang, bijvoorbeeld in de vorm van huiskamercafés.

In en rond het centrum zijn in de afgelopen jaren goede resultaten geboekt met herbestemming van leegstaande gebouwen. Door flexibiliteit in de regelgeving wordt leegstand tegengegaan. In de stad van de toekomst hanteren we objectieve regels over wat wel en niet kan. Tegelijkertijd stimuleren we die ontwikkelingen die passend zijn, door goede voorbeelden inzichtelijk te maken. Vooruitlopend op de invoering van de nieuwe omgevingswet, kunnen per wijk of per buurt de regels verschillen.

Op ons gebouwde erfgoed zijn we in Arnhem zuinig. Beschermde stadsgezichten en monumenten moeten hun karakter behouden, en handhaving hierop moet worden uitgebreid. We moeten echter ook met onze tijd meegaan, en bij monumenten ook de ruimte geven voor zorgvuldige verduurzaming.

Laatst gewijzigd op 19 augustus 2020