Steun ons en help Nederland vooruit

Respect voor uw privacy

D66 vindt dat de overheid zich zo weinig mogelijk moet bemoeien met de persoonlijke levenssfeer. De privacy van burgers komt steeds meer onder druk te staan, mede als gevolg van een overheid die steeds meer informatie verzamelt.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018