Steun ons en help Nederland vooruit

Ouderen betrokken

Ouderen zijn tegenwoordig rijker, gezonder en gelukkiger dan ooit tevoren. De meeste ouderen participeren nog volop in de samenleving en dat moeten we zo houden. Voor sommige ouderen is het echter moeilijk om met alle veranderingen om te gaan. De wereld verandert in hoog tempo met alle gevolgen van dien. Zij zien hun vrienden- en familiekring kleiner worden. Daarmee dreigt voor hen vereenzaming en worden kleine (gezondsheids-)problemen vaak onoverkomelijk. Ook voor deze ouderen is het, ongeacht hun economische situatie, belangrijk dat wordt ingezet op het vasthouden van maatschappelijke participatie.

Mensen moeten oud kunnen worden in hun eigen buurt. Daartoe moeten er meer levensloopbestendige woningen worden gebouwd. Waar nodig wil D66 belemmerende regels (bijvoorbeeld over liften of herbestemming) wegnemen. In gebouwen met sociale woningen zonder lift, wil D66 ouderen voorrang geven op (vrijkomende) woningen op de begane grond.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018