Steun ons en help Nederland vooruit

Ondernemersklimaat

D66 wil het ondernemersklimaat in Arnhem versterken door bestaande en nieuwe bedrijven op een uitmuntende wijze te faciliteren. Hierbij past een ‘Ja, tenzij’-aanpak. Regels zijn er om grenzen te stellen maar moeten geen onnodige blokkades zijn.

D66 wil meer ruimte door minder regels. Vaak kan een meldingsplicht in plaats van vergunningsplicht volstaan, denk bijvoorbeeld aan kleinschalige verbouwingen of kleine evenementen. Achteraf kan dit nog wel getoetst worden aan de regelgeving. Daarnaast wil D66 in de komende periode experimenteren met regelluwe zones. De nieuwe omgevingswet is volgens D66 een uitgelezen mogelijkheid om het regelbestand tegen het licht te houden en te actualiseren.

Wij willen procedures vereenvoudigen door digitale volgsystemen en dossiers in te voeren voor veelvoorkomende aanvragen. Dit bespaart gemeente en ondernemer veel administratie. D66 wil dat er een volwaardig ondernemersloket komt. Ondernemers kunnen hier terecht voor al hun zaken met de gemeente Arnhem en worden op een goede manier begeleid door de gemeentelijke organisatie heen. Dit is onderdeel van de Citymarketing.

D66 wil dat de gemeente Arnhem een goede opdrachtgever is. De gemeente betaalt ondernemers op tijd en aanbestedingen verlopen transparant.

Laatst gewijzigd op 19 augustus 2020