Steun ons en help Nederland vooruit

Ondernemerschap

Voor ons zijn ondernemende mensen de basis voor een open en levendige maatschappij. D66 wil dat het voor bedrijven en instellingen aantrekkelijk is om zich in de gemeente Arnhem te vestigen en dat ondernemers er kunnen starten en groeien. Een gunstig vestigings- en ondernemersklimaat hangt met veel beleidsterreinen samen: met aantrekkelijke en veilige winkelstraten, een breed aanbod van cultuur en horeca, opgeleide werknemers, goede bereikbaarheid en een mooie en groene omgeving. De regisserende rol van de lokale overheid is daarin voor D66 onmisbaar. Door ondernemers mogelijkheden te geven, zorgen we er bijvoorbeeld voor dat er voldoende werkgelegenheid is en dat iedereen de mogelijkheid heeft om bij te dragen aan de samenleving.

Startups en het MKB zijn de motor van banen en innovatie, en daarmee belangrijk voor de groei van onze lokale economie. D66 moedigt ondernemen aan, onder andere door het stimuleren van ondernemerschap vanuit HBO en MBO. D66 wil dat Arnhem de MKB-vriendelijkste stad van Gelderland wordt. De gemeente ondersteunt waar mogelijk startende ondernemers. Bijvoorbeeld door mee te werken aan transformaties en door lastenverlaging: 3 jaar OZB-vrij.

Toptalent vormt de kern van nieuw ondernemerschap. D66 wil investeren in de stad en de regio, zodat Arnhem nog meer een vestigingsplaats wordt voor talent, door te zorgen voor een bruisende leefomgeving, bloeiende cultuur, recreatie en natuur. D66 wil dat de gemeente Arnhem een dienstbare overheid is die investeert in het vertrouwen van ondernemers.

Laatst gewijzigd op 19 augustus 2020