Steun ons en help Nederland vooruit

Meedenken, meepraten en meedoen

Voor D66 is het vanzelfsprekend dat iedereen die dat wil kan meepraten en meedenken over inrichting van de buurt. D66 ziet dat de nieuwe omgevingswet kansen biedt om bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties te betrekken. De omgevingswet vraagt om een integrale benadering, participatie en samenwerking. Dit vraagt tegelijkertijd om meer flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. D66 grijpt de omgevingswet aan om de interne organisatie van de gemeente te verbeteren.

D66 wil dat de gemeente een experiment start waarbij gemeentelijke vraagstukken aan burgers en ondernemers worden voorgelegd door middel van crowdsourcing of een online participatietool. Zo’n vraagstuk kan gaan over de verbetering van de publieke dienstverlening of over het oplossen van publieke vraagstukken. Wij verwachten dat deze werkwijze leidt tot creatieve oplossingen en tot meer betrokkenheid van burgers.

D66 is er trots op dat het er in de afgelopen raadsperiode in is geslaagd het referenduminstrument bereikbaar te houden en tegelijkertijd van de overbodige opkomstdrempel te ontdoen. Hieraan wordt niet getornd.

Arnhem kent veel goede initiatieven van inwoners zelf. Deze burgerinitiatieven versterken de grip van bewoners op hun eigen leefomgeving en zijn van grote waarde voor de stad. We willen dat deze initiatieven makkelijker van de grond komen door waar dat nodig en gewenst is de hulp van deskundige ambtenaren aan te bieden.

Laatst gewijzigd op 19 augustus 2020