Steun ons en help Nederland vooruit

Leegstand bestrijden

Samenvoeging van panden moet makkelijker worden gemaakt en bouwvoorschriften voor kantoren en woningen moeten gelijkgetrokken worden. Om leegstand te voorkomen moet bovendien zowel bij de vergunningverlening als bij de bouw, rekening gehouden worden met mogelijke andere toekomstige toepassingen van het gebouw (bijvoorbeeld kantoren die woningen kunnen worden). De gemeente moet meebewegen met de markt en openstaan voor on- conventionele constructies. Leegstaande kantoren zijn een groeiend probleem voor het vestigingsklimaat. Leegstand veroorzaakt nieuwe leegstand. Dit is zowel een kwantitatief (teveel kantoren) als een kwalitatief probleem (slecht onderhoud, onvoldoende aangepast aan de eisen van vandaag). Regels mogen creatieve oplossingen niet in de weg staan.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018