Steun ons en help Nederland vooruit

Klaar voor de start

Wat D66 betreft blijven kinderen het leerrecht vanaf twee jaar behouden. Wij willen niet dat kinderen met een achterstand beginnen. Voor veel kinderen is groep 1 van het basisonderwijs te laat om (taal)vaardigheden nog op te pikken. D66 is voor integrale kindcentra met daarin kinderopvang, voor- en vroegschoolse educatie, buitenschoolse opvang, sport en cultuur.

Laatst gewijzigd op 27 februari 2019