Steun ons en help Nederland vooruit

Iedereen moet kunnen sporten

D66 staat voor een samenleving waarbij iedereen zichzelf mag en kan zijn, ook bij de sportclub. Sporten is leuk wanneer iedereen mee kan doen en plezier heeft. Sporten moet voor iedereen toegankelijk zijn, ongeacht de achtergrond, de beperking, de sekse of geaardheid. Een veilig en toegankelijk sportklimaat is belangrijk. Wij willen daarom dat alle Arnhemse sportverenigingen aandacht hebben voor dit onderwerp. Sport dient ook toegankelijk te zijn voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en voor chronisch zieken. Vervoer van en naar sportaccommodaties speelt hierbij een belangrijke rol.

Laatst gewijzigd op 19 augustus 2020