Steun ons en help Nederland vooruit

Iedereen een eerlijke kans

Discriminatie op de arbeids- en stagemarkt is onacceptabel. Het gebeurt nog te vaak dat leerlingen met een migratie-achtergrond gediscrimineerd worden bij het vinden van een baan of stage. Wij willen dat iedere jongere, ongeacht zijn of haar achtergrond, een eerlijke kans krijgt. D66 wil dat er aandacht is voor zowel aantoonbare als minder zichtbare vormen van arbeidsdiscriminatie. De wethouder heeft een spreekuur waar iedereen terecht kan die zich gediscrimineerd voelt. De gemeente moet zelf het goede voorbeeld geven en werk maken van een inclusieve, diverse organisatie. Wij willen dat je bij de gemeente Arnhem anoniem kunt solliciteren.

Laatst gewijzigd op 27 februari 2019