Steun ons en help Nederland vooruit

Houdt de stad schoon en de buurt veilig

Een gemeente met schone straten, pleinen en parken, met mooi en heel straatmeubilair en met werkende straatlantaarns kent minder criminaliteit en overlast dan een gemeente waarbij dat niet goed is geregeld. D66 wil dat Arnhem de openbare ruimte netjes houdt, bij overlast snel reageert en goede voorlichting geeft over hoe bewoners de veiligheid in de buurt zelf kunnen vergroten. De veiligheid in de buurt is ook de verantwoordelijkheid van mensen onderling. Zij stellen, wanneer zij met elkaar omgaan, normen. Onderlinge sociale verbanden zijn daarom de belangrijkste voorwaarde voor het scheppen van een veilige leefomgeving in de eigen buurt of straat. Wij willen ook de brandveiligheid van woningen in Arnhem vergroten door gerichte voorlichting aan risicogroepen, zoals studenten, ouderen en mensen met een beperking.

Laatst gewijzigd op 19 augustus 2020