Steun ons en help Nederland vooruit

Fietsstad van het jaar

Mede dankzij D66 heeft de gemeente de ambitie om fietsen een nog beter alternatief te maken voor de auto. Verbetering van de fietsinfrastructuur is goed, maar D66 wil de lat hoger leggen: Arnhem moet daarom gaan voor de titel Fietsstad van het jaar, liefst al in 2016! Daarbij hoort een ambitieuze uitvoering van het fietsbeleid. Meer ruimte voor de recreatieve fietser verbindt Arnhem met het omliggende groen. De recreatieve routes rondom Arnhem moeten mensen ook de stad in leiden. Brommers, fietsers en voetgangers delen de weg. Snelheidsverschillen lei- den tot gevaarlijke situaties. Waar nodig moet de gemeente snelheidsbeperkende maatregelen nemen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018