Steun ons en help Nederland vooruit

Fietsen heeft de toekomst

De fiets is voor vrijwel iedereen beschikbaar, bruikbaar, betaalbaar en veelal het snelste vervoermiddel in de stad. Het is dan ook niet vreemd dat het fietsgebruik groeit. Door elektrische ondersteuning is de fiets voor meer mensen en voor langere afstanden een goede oplossing. D66 wil knelpunten in fietsroutes oplossen, om zo de fiets nog aantrekkelijker te maken als vervoermiddel in de stad.

We zetten in op uitbreiding van het netwerk van snelfietspaden, meer vrijliggende en bredere fietspaden en meer fietsparkeerplaatsen. Oplaadpunten voor elektrische fietsen op strategische plaatsen zouden vanzelfsprekend moeten zijn. De fiets krijgt waar mogelijk letterlijk voorrang. Wij nemen de fiets als vervoermiddel serieus en investeren daarom jaarlijks minimaal 1,5 miljoen extra in een actieprogramma Arnhem Fietst! We asfalteren bestaande tegelfietspaden, zetten in op aantrekkelijke fietsstraten door de Arnhemse wijken en bedrijfsterreinen en bredere en comfortabele fietsverbindingen in de stad.

De verbindingen tussen Arnhem Noord en Arnhem Zuid voor fietsers en voetgangers kunnen worden verbeterd. Met de ontwikkeling van Stadsblokken is het logisch ook deze nieuwe buurt in de route op te nemen. Dat maakt de route direct ook veiliger. We willen een nieuwe fietsbrug realiseren die Malburgen-West met Stadsblokken verbindt, en vanaf Stadsblokken een aantrekkelijke verbinding met de Rijnkade creëren. Dit kan met een goed toegankelijke, het hele jaar door beschikbare veerverbinding, met een nieuwe brug en/of met een aanpassing van de Mandelabrug. Om alle ontwikkelingen rond de rivier beter te verbinden, zouden daarnaast watertaxi’s onderdeel van het Arnhemse openbaar vervoer moeten worden.

Laatst gewijzigd op 19 augustus 2020