Steun ons en help Nederland vooruit

Energiebesparing

Energiebesparing is de eerste stap richting een energieneutraal Arnhem: wat je niet verbruikt, hoef je ook niet op te wekken. De gemeente heeft hierbij een voorbeeldfunctie. Ze moet haar eigen vastgoed verduurzamen, lokaal geproduceerde groene stroom inkopen en alle openbare verlichting vervangen door LED.

Inwoners en bedrijven hebben ook een eigen verantwoordelijkheid om energie te besparen en zelf te produceren. De afgelopen jaren zijn er met name in de sociale huursector grote stappen gezet en concrete afspraken gemaakt. De komende periode focussen we op het begeleiden van particuliere woningbezitters naar energiebesparing. We beginnen daar waar het snelst resultaat kan worden geboekt: we willen dat in 2022 geen enkele woning meer het laagste energielabel heeft. In Arnhem is naar schatting ten minste 200 miljoen euro nodig voor de verduurzaming van particuliere woningen. Om hiervoor duurzaamheidsleningen te kunnen verstrekken, moet daarom samengewerkt worden met externe investeerders. Duurzaamheid loont: deze leningen kunnen met de opbrengst van energiebesparing worden afgelost.

D66 wil bedrijven ondersteunen om alle energiebesparende maatregelen te nemen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Samen met bedrijven kijken we wat er nodig is om verduurzaming van de grond te krijgen en afvalstromen weer elders in te zetten. Met een voucherregeling kan de gemeente een financiƫle bijdrage leveren aan de begeleidingskosten van verduurzaming. Het stimuleren van verduurzaming combineren we met een striktere handhaving van de Wet Milieubeheer, die bedrijven dwingt ook daadwerkelijk in duurzaamheid te investeren.

Laatst gewijzigd op 19 augustus 2020