Steun ons en help Nederland vooruit

Sociale zekerheid: D66 wil …

  • minder mensen afhankelijk van de sociale werk- voorziening door doorstroming naar de reguliere arbeidsmarkt.
  • inzet loonkostensubsidie tot wettelijk minimum loon bij plaatsing reguliere werkomgeving.
  • bijzondere bijstand gebaseerd op noodzakelijke (daadwerkelijke) kosten.
  • de langdurigheidstoeslag op een bijstandsuitkering geleidelijk verlagen en vaker incidenteel bijzondere bijstand uitkeren.
  • handhaving van de inkomensnorm van 110% minimumloon voor de Gelrepas.
  • meer dienstverleners en het bedrijfsleven verleiden tot het verstrekken van kortingen via de Gelrepas.
  • herinvoering van een algemene voorzieningen- wijzer.
  • vrijwilligerswerk als tegenprestatie voor de bij- stand, zolang dat het vinden van werk niet belemmert.
  • werken met behoud van uitkering om werkritme op te doen als opstap naar een baan.
  • Stichting Leergeld Arnhem structureel subsidiëeen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018