Steun ons en help Nederland vooruit

Eerlijker belasten

Naast het belonen van prestaties, vindt D66 dat je welvaart moet delen. D66 vindt dan ook dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen, maar wel eerlijk en transparant. D66 wil oneigenlijke

constructies, zoals de verborgen inkomenspolitiek via de lokale lasten, terugdringen. Een eerlijke afvalstoffenheffing volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’ is beter voor het milieu.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018