Steun ons en help Nederland vooruit

Een andere aanpak

Extra inzet op voorlichtings- en preventieprojecten voor de leefstijl van de jeugd betaalt zich jarenlang terug. Een integrale aanpak door ouders, scholen en GGD verhoogt daarbij de effectiviteit. Doordat resultaat vooral op lange termijn komt is continui╠łteit bij dergelijke projecten van uiterst belang voor de effectiviteit en uitkomsten. D66 wil meer ruimte bieden aan professionals en ziet veel kansen in gezondheidscentra die tussen huisarts en ziekenhuis zitten. Verschillende centra in Arnhem bieden specialistischere zorg dan de huisarts, en voorkomen daardoor dat mensen gebruik maken van dure ziekenhuiszorg.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018