Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzame energie opwekken

Voor windturbines zijn de mogelijkheden in Arnhem beperkt. Door nabijheid van woningen, natuurwaarden of beperkingen vanuit vliegbasis Deelen, zijn op veel plekken nu geen windturbines toegestaan. In overleg met defensie en met de provincie kan gekeken worden of bijvoorbeeld langs snelwegen nog nieuwe locaties voor windturbines aan te wijzen zijn. Biomassa, groen gas en mini-windmolens kunnen slechts een klein deel van de benodigde energie leveren. Voor zonne-energie en het gebruik restwarmte warmte uit de industrie zijn echter nog volop mogelijkheden. Ook aardwarmte (diepe geothermie) kan in de toekomst een rol spelen om te voorzien in onze energiebehoefte.

D66 wil vol inzetten op zonne-energie. Geschikte daken moeten zo veel mogelijk worden benut. Ook moet er meer ruimte komen voor grootschalige zonnevelden, bijvoorbeeld langs snelwegen of aan de randen van bedrijventerreinen. Het stadswarmtenet heeft een belangrijke rol om aardgasvrij te kunnen worden. De uitbreiding hiervan moet de gemeente nader onderzoeken, ook in combinatie met nieuwe warmtebronnen, zoals restwarmte van bedrijven en aardwarmte.

De technische ontwikkelingen op energiegebied gaan snel. Deze moeten we nauwlettend volgen om alle kansen te kunnen benutten en onze ambities te realiseren.

Laatst gewijzigd op 19 augustus 2020