Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzaamheid: D66 wil …

 • woningen energiezuinig maken, te beginnen in de huursector en zonder lastenverhoging.
 • de mogelijkheden uitbreiden om duurzame investeringen in woningen voor te financieren, zo- als de duurzaamheidslening.
 • dat de gemeente inwoners actief informeert over de mogelijkheden die, vaak met een relatief kleine investering, kunnen leiden tot forse besparingen.
 • nieuwe initiatieven van inwoners op het vlak van collectieve isolatie en energie opwekking onder- steunen.
 • groene gevels en –daken of zonnepanelen op alle overheidsgebouwen.
 • straatverlichting waar mogelijk vervangen door LED-verlichting.
 • windenergie binnen de grenzen van Arnhem mogelijk maken wanneer dit na onderzoek en voldoende draagvlak mogelijk is gebleken.
 • het convenant ‘Energie made in Arnhem’ met meer dan 100 bedrijven verder uitbouwen.
 • proeftuinen en onderzoek en ontwikkeling op het gebied van energie in Arnhem stimuleren.
 • samen met regionale partners (waaronder de provincie) stimulering- en garantiefondsen mo- gelijk maken.
 • meer laadpunten voor elektrische auto’s.
 • uitbreiding van het trolleynetwerk.
 • afvalscheiding stimuleren door herbruikbare afvalstromen gratis op te halen.
 • het milieurendement van maatregelen en beleidsvoornemens inzichtelijker maken in de gemeentelijke Klimaatnota.
 • inzetten op die terreinen waar relatief veel milieuwinst is te behalen, zoals op ‘duurzaam bouwen’.
 • dat de gemeente het goede voorbeeld geeft en bij haar aanbestedingen strenge milieueisen stelt.
 • behoud van beide stadsboerderijen (Rijkerswoerd en Presikhaaf) voor laagdrempelige natuur- en milieueducatie.
 • pluktuinen op of bij alle (basis)schoolpleinen, waar kinderen en ouders gezond fruit van de boom kunnen plukken.
 • een bijenkast in ieder Arnhems park.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018