Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzaam bereikbaar: D66 wil …

 • Loop- en wandelroutes verbeteren en de bekendheid ervan vergroten.
 • Bewaakte fietsenstallingen in de binnenstad gratis houden en waar mogelijk uitbreiden.
 • Het aantal oplaadpunten voor elektrische fietsen en scooters vergroten.
 • Dat anoniem betaald parkeren voor hen die aan hun privacy gehecht zijn mogelijk blijft.
 • Het realiseren (waar gewenst en mogelijk) van vrijliggende fietspaden met name op de belangrijke invalsroutes van de stad (bijvoorbeeld langs de Velperweg).
 • Het verbreden (waar gewenst en mogelijk) van bestaande fietspaden, zoals in het geval van het fietspad langs Meinerswijk (van Mandelabrug naar Drielsedijk).
 • De kwaliteit van met name betegelde fietspaden verbeteren.
 • Fiets- en voetgangersverbindingen tussen Rijnkade en Stadsblokken (middels intensieve veerverbinding, aanpassing van de Mandelabrug of nieuwe fietsbrug) en Stadsblokken en Malburgen-West (middels een fietsbrug) verbeteren.
 • Watertaxi’s opnemen in OV dienstregeling.
 • Inzetten op het realiseren van een informatiesysteem voor parkeren op de invalsroutes Westervoortsedijk, Apeldoornseweg en Nijmeegseweg en Velperbuitensingel;
 • Parkeren tegen gereduceerd tarief voor elektrische auto`s met meer oplaadpunten.
 • De vindbaarheid, gastvrijheid en de kwaliteit van parkeergarages verhogen.
 • Het realiseren van parkeervoorzieningen voor de auto alsmede van een fietsstalling op het Roermondsplein als onderdeel van de inrichting van een groene corridor.
 • Onderzoeken of doorgaand verkeer meer ongelijke kruisingen kan krijgen (zoals een mogelijke verlenging van de Willemstunnel).
 • Onderzoek naar (de aantrekkelijkheid van) bestaande transferia (Gelredome) en naar uitbreiding met nieuwe transferia gekoppeld aan de belangrijkste invalsroutes van de stad.
 • Lagere parkeertarieven op die momenten dat het minder druk is.
 • Gratis parkeren gecombineerd met een goede (hoog frequente) pendeldienst op transferia.
 • Flitsparkeren in binnenstad introduceren.
 • De Oude kraan autoluw maken met ruimte voor voetganger en snelfietspad.
 • Het stimuleren van deelauto initiatieven.
 • Aanpakken van te hard rijden in 30 km-zones, bijvoorbeeld door hardrijders een brief te sturen vanuit gemeente of wijk.
 • De technische ontwikkelingen van de Hyperloop met halteplaats Arnhem volgen.
 • Dat onveilige verkeerssituaties sneller worden aangepakt.
 • Dat het voorzieningenniveau van het openbaar vervoer op peil blijft en een basisfrequentie kent van twee keer per uur.
 • Afstemming van het groot onderhoud in de regio teneinde een efficiënter verloop te bewerkstelligen en verkeerscongestie zoveel mogelijk te beperken.
 • In overleg met ondernemers de mogelijkheden onderzoeken van bereikbaarheid van werklocaties, bijvoorbeeld via pendeldiensten met kleine bussen, een snelbus en de verbetering van de fietspaden op en naar werklocaties.
 • Ondersteuning van de spoorverdubbeling Utrecht – Arnhem – Duitse grens met een actieve lobby.
 • Ondersteuning van de uitbreiding van de ICE en lokale Duits-Nederlandse treinverbindingen.

Laatst gewijzigd op 19 augustus 2020