Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzaam bereikbaar blijven: D66 wil …

 • Arnhem nog beter bereikbaar maken met (groen!) openbaar vervoer, maar vooral met de fiets.
 • dat Arnhem zich kandideert voor ‘Fietsstad van het Jaar’ 2016.
 • veilige fietsroutes van en naar basis- en middel- bare scholen.
 • waar mogelijk vrij liggende fietspaden.
 • bewaakte fietsenstallingen in het centrum gratis houden.
 • meer capaciteit voor gratis fietsenstalling Arnhem Centraal (Sonsbeekzijde).
 • een extra fietsbrug als belangrijke nieuwe verbinding tussen Noord en Zuid mits financieel haalbaar.
 • levendige functies op een autovrije Markt bij het Provinciehuis.
 • een directe doorsteek voor het autoverkeer van de Apeldoornsestraat naar de Musisgarage.
 • parkeertarieven in de gemeentelijke parkeergarages afstemmen op drukte; gratis parkeren op rustige momenten.
 • actieve handhaving van het parkeerbeleid in de wijken rondom het Gelredome bij concerten en andere evenementen.
 • opname van het station Arnhem in het landelijk nachtnet van NS.
 • het stedelijk fietsnetwerk optimaal aansluiten op de knooppuntennetwerken.
 • bewoners zeggenschap geven over het parkeerregime in hun wijk.
 • parkeren op de Blauwe Golven mogelijk houden.
 • bij voldoende draagvlak onder omwonenden betaald parkeren in wijken rond het centrum.
 • extra parkeercapaciteit bij treinstation Arnhem- Zuid.
 • de entree van het Nationaal Park De Hoge Veluwe in Schaarsbergen per fiets en bus bereikbaar houden als dé poort naar de Veluwe.
 • inzet op snelfietsroutes vanuit het centrum naar de omliggende wijken en kernen buiten de stad.
 • overbodige verkeersborden weghalen.
 • deelautoconcepten, zoals Greenwheels, stimuleren.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018