Steun ons en help Nederland vooruit

Drugs

Illegale wietteelt leidt tot veel overlast, brandgevaar en criminaliteit. D66 is voor het reguleren van wietteelt. Ons doel is hiermee de gezondheidsrisico’s van drugsgebruik te verminderen en de overlast en criminaliteit die hiermee gepaard gaan te beperken. Regulering gaat wat ons betreft samen met goede voorlichting.

Arnhem is een logische plek voor een van de landelijke pilots met gereguleerde wietteelt. Er is in Arnhem al veel kennis aanwezig over (vezel)hennepteelt. Bij voorkeur wordt een pilot regionaal opgezet. Overheid, kennisinstellingen en ondernemers kunnen hierin samenwerken.

Thuisteelt van medicinale cannabis kan onder voorwaarden worden toegestaan. Mits de patiënt zich houdt aan het maximum van vijf planten, valt het thuis telen helemaal binnen de wettelijke kaders. Woningcorporaties hanteren echter vaak een zero tolerance beleid. Wat D66 betreft kan het niet zo zijn dat patiënten vanwege het telen van medicinale wiet voor eigen gebruik uit hun woning worden gezet. De gemeente moet het voortouw nemen om hierover met alle betrokken partijen eenduidige afspraken te maken.

Laatst gewijzigd op 19 augustus 2020