Steun ons en help Nederland vooruit

Drugs en prostitutie

D66 is voor een integraal veiligheidsbeleid om complexe criminaliteit (bijvoorbeeld jeugdbendes, mensenhandel, drugshandel) aan te pakken. Dit houdt in dat de gemeente actief samenwerkt met het Open- baar Ministerie, politie en andere ketenpartners zoals de woningbouwvereniging, de Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank, nutsbedrijven, scholen etc. Door samen te werken en door barriè€res op te werpen maak je het criminelen moeilijker e dat werkt uiteindelijk het beste. Hiernaast ziet D66 een belang- rijke rol weggelegd voor het regionale veiligheidshuis, waar ook instanties als reclassering, Bureau Jeugdzorg en de leerplichtambtenaar samenwerken om ervoor te zorgen dat mensen niet in herhaling vallen. D66 wil wat betreft de prioritering van het veiligheidsbeleid sterk inzetten op criminaliteit, die een hoge ontwrichtende werking heeft op het slachtoffer. Dit zijn vergrijpen als inbraken, overvallen en geweld.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018