Steun ons en help Nederland vooruit

Diversiteit

Arnhem is een stad waarin iedereen zich vrij en veilig moet kunnen voelen. D66 staat pal voor de vrijheid om in Arnhem te zijn wie je wilt zijn. D66 zet zich in voor iedereen voor wie individuele vrijheid niet vanzelfsprekend is. Hierbij zetten we extra in op de seksuele weerbaarheid van kwetsbare groepen én op het voorkomen van seksuele intimidatie of seksueel geweld. Als mensen worden gediscrimineerd vanwege hun achtergrond, afkomst, geslacht, seksuele oriëntatie, genderidentiteit of huidskleur, dan treden we op.

D66 wil dat het Sinterklaasfeest een feest voor alle kinderen in Arnhem kan zijn. Daarom wil D66 dat de burgemeester (als gastheer van de goedheiligman) het initiatief neemt tot goede afspraken over de vormgeving van de metgezel van de Sint, onder meer tijdens de officiële intocht in de stad. Hierin worden in elk geval het Arnhems (basis)onderwijs, stichting De Blide Intocht en vertegenwoordigers van de allochtone/culturele gemeenschap betrokken.

Laatst gewijzigd op 27 februari 2019